Amerikanong imbestigador, Isiniwalat na hindi lang Pilipinas ang naloko ng SMARTMATIC - The Daily Sentry

Monday, August 13, 2018Amerikanong imbestigador, Isiniwalat na hindi lang Pilipinas ang naloko ng SMARTMATICAmerikanong imbestigador, isiniwalat ang panloloko ginawa ng Smartmatic sa Estados Unidos noong botohan kay Obama. Image combined credit to Facebook and Rappler
Ang Smartmatic ay isang malaking KASINUNGALINGAN

Kumalat ang video ng isang Amerikano na nag-iimbestiga sa Smartmatic, nahuli nito ang kanilang pagsisinungaling tungkol sa halalan noong 2016 sa Amerika. Ang website ng Smartmatic ay makikita sa video, ito ay nagsasabi na hindi umano nila gagamitin ang mga makina nila sa anumang bansa sa Amerika noong 2016 Presidential elections.

Salungat ito sa tweet ng Smartmatic sa kanilang twitter account na sinasabi na si President Barack Obama raw ay maagang bumoto sa Chicago gamit ang isa sa kanilang mga makina. Nagsinungaling ang Smartmatic sa publiko ng Amerika sa upang hindi sila mabantayan o masilip. Matapos ang nasabing halalan ay saka sila nagyayabang tungkol dito. Nagsasabi ng mga kasinungalingan ang Smartmatic, Nanloloko at nangbibiktima ng ibat’t ibang bansa, estado o siyudad sa mundo, ginagawa nila ito sa pagbenta ng automated election system at pagpapatakbo ng halalan. 


Comelec Chairman Andres Bautista. Image credit to Rappler

Smartmatic Philippines general manager Elie Moreno with Comelec Chairman Andres Bautista. Image credit to Rappler
Ayon sa website ng Smartmatic sa nakaraang 12 taon sa limang kontienta ang kanilang teknolohiya ay umabot nan g 3.7 bilyon ang botanteng gumagamit tuwing halalan ay wala ni isa ang naging problema. Ito ay malaking K A S I N U N G A L I N G A N! Marami ang naging problema at anomalya sa mga halalan na pinanghawakan at pinatakbo ng Smartmatic. Nangunguno na sa pagkakaroon ng problema ang Pilipinas sapagkat sinasabi na tatlong automomated elections na ang nag daan na nadya ng Smartmatic ngunit tuloy padin ang pag gamit nito, sumunod ang bansang Venezuela, Brazil, State of Tabasco sa Mexico, State of Nevada at hindi mawawala ang Chicago sa Amerika.


Image screenshot grabbed fro Facebook/ Glenn Chong

Image screenshot grabbed fro Facebook/ Glenn Chong

Image screenshot grabbed fro Facebook/ Glenn Chong


****

Dear avid readers, what do you think of this article? Please share your thoughts in the comment section below.