Reform activist explains how poor regions can survive under a federalist government - The Daily Sentry

Wednesday, August 1, 2018Reform activist explains how poor regions can survive under a federalist governmentOrion Perez, a proud reform activist and IT professional, took it upon himself to help out his countrymen in understanding the concept of federalism, specifically on how poor regions in the Philippines will be able to stand up on their own despite the independent nature of that specific system of government.
Photo from The Economists Journal

According to Perez, the regions who are not able to stand on their own will still be aided by the central government if the system is implemented.

He adds that the central government will act like a father towards these poor regions in order to help them get on their feet.

The most important thing that the central government will aid the poor region in is attracting new investors in order to boost local tax revenue.

This relationship will continue until the region becomes self-sustaining. It would be then that the region can be fully independent.
Orion Perez D / Photo from Correctphilippines

He says that in the beginning, there will be autonomous federated regions and dependent regions. 

This will be determined by their ability to run their region by themselves without the help of the central government.

He compares the set-up of the federalist system to a father having children of different ages and how the care of the father will depend on the needs and the capabilities of their children.

He adds that when the United States became a federalist nation, not all states under it became independent states all at once, and the same will happen to the Philippines, he says.

Other countries like Canada and Australia also have the same set up where they have territories that rely on the national federal government to help them sustain their region.

Ending his post, he calls on Filipinos to fully understand the concept of federalism first and do their research in order to not fall victim to people explaining differently.

Read his full post here:

"Paano ang mga mahihirap na regions sa Federalismo?

Hindi ibig sabihin ng Federalismo ay agad-agad ay hahayaan na ang mga Regions na hindi pa kayang maging financially self-sustaining. Hindi po ganyan.

Yung mga hindi kayang tumayo ng sarili ay mananatiling kontrolado pa rin ng national government pero may kakayahan na silang makapag-attract ng mga investors sa kanilang regions.

Kung naging successful sila sa pag-akit ng mga investors at dumami ang mga kumpanya at mga trabaho sa kanilang lugar ay makakakita sila ng malaking tax revenue galing sa buwis na binabayad ng mga ordinaryong empleyado at corporate taxes na binabayad ng mga kumpanya.

Kapag naging sapat ang tax revenues nila para sa kanilang basic operations, ay puede na silang maging Autonomous Federated Region na hindi na kinakailangang kontrolin ng national-Federal government.

Ang problema kasi ay hindi alam ng maraming Pilipino na meron palang ASYMMETRIC FEDERALISM na nangangahulugan na hindi pare-pareho ang mga status ng mga rehiyon.
Photo from GMANetwork

May mga Regions na AUTONOMOUS Federated Regions dahil may kakayahan na silang tumayo ng sarili, tapos meron ding mga Dependent Regions o “Territories” na nakadepende sa tulong na binibigay ng national government.

Ang mga self-sustaining regions ay bibigyan ng mas malakas na autonomiya at babansagan sila bilang Autonomous Federated Regions, tapos yung mga hindi self-sustaining ay kakaunti lang ang nibel ng kanilang autonomiya at babansagan sila bilang mga “Dependent Regions” o “Regional Territories.”

Parang mga anak lang yan.

Di naman lahat ay parehong edad...

Ang anak na nakapagtapos na ng pag-aaral at kumikita na ng sapat na sweldo dahil may magandang trabaho na siya ay puede nang bumukod... di na kailangang sumunod sa mga utos ng mga magulang, wala nang curfew, etc...

Ang anak na nag-aaral pa at humihingi ng allowance sa magulang ay kinakailangang sumunod sa mga utos ng mga magulang at susunod sa curfew.

Ganun din ang Asymmetric Federalism.

Hindi natin ina-assume na lahat ay pare-pareho ng nibel.

Halos lahat ng mga bansang may Federalism ay ganito ang kanilang estilo ng Federalism: Asymmetric Federalism ang gamit nila lahat...

Ang USA ay hindi naman lahat ng mga lugar sa kanila ay naging full-fledged state agad-agad. Dati-rati ay 13 lang ang mga states nila at ang ibang lugar ay mga Dependent Territories na nasa ilalim ng national-Federal Government.

Ang Hawaii ay dating Dependent Territory lamang pero nung naabot niya ang sapat na kayamanan at tax revenue requirement para maka-qualify bilang full-blown State ay na-upgrade siya...

Halos lahat ng mga States ng USA na hindi kasama sa mga orihinal na 13 founding states ng USA ay dating mga former Dependent Territories. Wyoming, Oklahoma, Kansas, Missouri, etc... Halos lahat pwera lang sa mga 13 original founding states ay dating mga former Territories.

Ganun din ang Canada at Australia. Mayroon din silang mga “dependent” Territories na hindi kasing Autonomous ng mga Provinces sa Canada o ng mga States sa Australia.

Sa Canada, may Northwest Territory na konti lang ang mga tao, kaya kulang ang kanyang tax revenues para maging full-fledged Province na may full-blown autonomy. Nakadepende pa rin sila sa tulong ng national-Federal Government ng Canada at hindi sila kasing malaya tulad ng mga Provinces.

Sa Australia meron ding Northern Territory na konti lang din ang mga tao at di rin sapat ang kanilang tax revenues para maging full-blown State. Kaya under pa rin sila sa supervision ng national-Federal Government ng Australia kasi tumatanggap pa sila ng tulong at pera sa Federal Government.

Intindihin sana ng lahat ng mga Pilipino ang mga conceptong tinuturo ko tungkol sa FEDERALISMO para makaiwas tayong lahat sa panlilinlang ng maraming manloloko at mga kumokontra sa mga reporma at Federalismo.

Malinaw na po ba?"