Isang lalaki, tinulungan ang mag-ina, pinakain sa Jollibee at binigyan ng pera - The Daily Sentry


Isang lalaki, tinulungan ang mag-ina, pinakain sa Jollibee at binigyan ng peraPhoto credit: Pinoy Thinking
Hindi ba kahanga-hanga kapag nakapagbasa tayo ng mga kuwento tungkol sa mga taong tumutulong sa ibang taong nangangailangan? Ang mga ganitong uri ng mga kuwento ay ang kailangan natin dito sa mundong puno ng galit ngayon.

Isang Facebook user na nagngangalang Daniel Eugenio ang nagbahagi ng isang makabagbag-damdamin na kuwento kung saan nakilala niya ang isang ina at anak sa isang Jollibee sa Maa Davao na hindi kailanman nakaranas kahit isang beses  sa loob ng Jollibee.

Ayon kay Eugenio, nakaupo siya malapit sa sangay ng Jollibee sa Maa dahil susunduin niya ang kanyang pamangkin. Ngunit bago iyon, nakita na niya ang isang ina at ang anak na lalaki na mukhang nawawala at nagugutom.

Pagkatapos niyang masundo ang kanyang pamangkin, agad siyang bumalik sa lugar kung saan nakita niya ang isang ina at anak upang matulungan niya ito.

Sa hindi nga inaasahan, tama siya na hindi pa ito kumain at gusto lang nilang makauwi. Nang magpasiya siyang hilingin sa kanila na pumasok sa Jollibee at kumain muna, ang ina ay mabilis na tumanggi.

Ngunit si Eugenio ay mapilit, at noong nasa loob at kumakain sila, doon niya nalaman na iyon ang unang pagkakataon na pumasok sa Jollibee ang ina at anak na lalaki, kaya't nahiya sila.

Nang kumakain sila, tinanong ni Eugenio kung ito talaga ang kanilang unang pagkakataon na pumasok sa Jollibee.
At doon ay inamin ng ina na sila ay nahihiya at ayaw pumasok.

Ang may magandang loob na si Eugenio ay sinabi sa isang ina na lahat tayo ay pantay-pantay at nais lamang niyang tulungan sila dahil mukhang hindi pa sila kumain.

At doon din sinabi ng ina na okay lang kung hindi sila kumain, basta makakabalik sila sa kanilang bahay.
Sinabi ni Eugenio na bibigyan niya sila ng pera para sa kanilang pamasahe upang makauwi sila.

Ang ina ay hindi napigilan ang damdamin at napaiyak ito, at sa sandaling iyon, siya pa rin ang nagsasabi ng paumanhin sa pag-iyak.

Sa kabila noon, sinabi ni Eugenio na kumain na muna at huwag mag-alala dahil bibigyan niya sila ng pera upang makauwi.

Nakakamangha ang ginawa ni Eugenio, sana marami pang ibang tao ang tumulad sa iyo.

Sa ina at anak, inaasahang natin na sana makauwi sila ng ligtas sa kanilang bahay.

Narito ang ilang mga larawan na ibinahagi ni Daniel Eugenio sa kanyang Facebook account: 
Photo credit: Daniel Eugenio
Photo credit: Daniel Eugenio
Photo credit: Daniel Eugenio
Photo credit: Daniel Eugenio
Photo credit: Daniel Eugenio
Photo credit: Daniel Eugenio
Source: pinoythinking.net