Ikinagulat ng isang sundalo nang makita sa unang pagkakataon ang ka-Penpal - The Daily Sentry


Ikinagulat ng isang sundalo nang makita sa unang pagkakataon ang ka-PenpalPhoto from Inday Trending
Sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, nabago na din ang paraan ng komunikasyon ng mga tao. Narito na ang Facebook messenger, video chat, text at tawag sa pamamagitan lamang ng cellphone. Ang makalumang paraan ng komunikasyon sa pamamagitan ng pagsusulatan ay maituturing na klasiko at romantiko sa panahon ngayon.

Isang napakagandang istorya nina David at Kylie ang magpapatunay nito mula sa isang blog.

Penpal 

Si David na isang matagumpay na sundalo sa edad na 27 ay minsang nakatanggap ng isang sulat. Bagaman para sakanya ang sulat ay sumulat ito pabalik kay Kylie na syang nagkamali ng address na nailagay, daan upang magkaroon ng tulay ng komunikasyon ang dalawa. Kalaunan ay nagkaroon ng magandang ugnayan ang dalawa sa loob ng isang taon. Sa simpleng palitan ng sulat ay nagkahulugan ng loob ang dalawa.
David/ Not the actual image, photo for illustration purposes only/photo from Google
Hiling ni David ay makita ang kanyang penpal na si Kylie. Kalaunan ay nagdesisyon ang dalawa na magkita sa Luneta Park kasunod ng paglabas ni David mula sa kampo.Ang pagkikita 

Sa takdang araw na napag-usapan ay dumating si David sa Luneta Park. At dahil madaming tao noong panahong iyon ay talaga namang hinanap ng sundalo ang penpal na si Kylie gamit ang napag-usapang palatandaan- si Kylie ay magsusuot ng bestida na bulaklakin. Sa paghawi nito sa kumpol ng tao ay nakita nito ang isang babaeng nakasuot ng bestida na bulaklakin at naka-sumbrero.
Not the actual image, photo for illustration purposes only/photo from Google
Sa pagkuha ni David ng atensyon ni Kylie ay tumambad sa kanya ang isang ginang na sa tantya nito ay nasa 40’s. Tinanong nito kung ito si Kylie at sya namang pagngiti ng ginang, senyales na ito ang kanyang kasulatan. Inaya ng sundalo si Kylie na kumain sa isang restawran. Muli ay ngumiti lamang ito at sumama sakanya sa restaurant. Sinabi din nito sa ginang,

“maganda ka naman pala e, sabi mo sakin ay hindi.” Sa kabila ng pagkailang ay nanatili si David na maging gentleman sa ginang. Sa patuloy lamang na pagngiti nito ay lubos ang pagtataka ng sundalo kaya naman tinanong nito ang ginang kung ayos lang ba ito o may kailangan ito kainin.

Natawa ang ginang sa tinuran ni David at inamin na hindi sya si Kylie bagkus ang ina ng dalagang ka-penpal nito. Tinest lamang ng mag-ina ang sundalo dahil ito ang magiging unang pagkikita ng dalawa.
Not the actual image, photo for illustration purposes only/photo from Google
Ang pagdating ni Kylie 
Kylie/ Not the actual image, photo for illustration purposes only/photo from Google
Maya maya pa ay dumating na si Kylie at bumati kay David,

“Hi, David!”

Ang kabaitan ni David ay nagantimpalaan ng kabutihan din. Ngayon ay may tatlong anak na ang dalawa at masayang nagsasama. Sa tuwing naaalala nito ang istorya nila ay natatawa pa din ang sundalo.